Engagera dig

Vill du engagera dig och bidra till ett mer cykelvänligt samhälle? Det finns många sätt att göra det på. Här hittar du några.

Privatperson

Cykelfrämjandet är en ideell förening som arbetar för ett bättre cykelsverige. Du kan bli medlem i föreningen och/eller lämna synpunkter via cyklistvelometern, starta en cykelkurs eller engagera dig på annat sätt lokalt eller nationellt.

Cykelpanel/Cykelråd i din kommun. Flera kommuner har en egen cykelpanel eller ett cykelråd som du kan gå med i. Där kan du delta vid träffar och svara på enkäter eller liknande. Kontakta din kommun och fråga om de har en cykelpanel.

Företag/Kommun/Organisation

Svenska cykelstäder är en förening för kommuner och regioner som arbetar målmedvetet med ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp genom att öka andelen cykelresor. De arbetar för att förbättra förutsättningarna att cykla. Kommuner, regioner, företag och forskningsinstitut kan bli medlemmar.

Cykelvänlig arbetplats är en kampanj inom projektet Cykelsamverkan Sörmland som uppmuntrar arbetsplatser att bli mer cykelvänliga. Det är Energikontoret i Mälardalen som driver kampanjen i Sörmland och liknande kampanjer finns i många andra regioner och städer. Som företag/arbetsplats kan ni gå med i kampanjen, arbeta för att bli mer cykelvänliga (få fler stjärnor) och sedan tävla om en utmärkelse.