Cykelinfra,  Cykelparkering,  Cykeltur

Var är cykelparkeringen?

Sedan jag började arbeta med hållbara transporter har bilnormen blivit alltmer synlig för mig och desto mer jag ser desto mer irriterad gör det mig. Bristen på cykelparkering är anmärkningsvärd.

Nu bor vi inom cykelavstånd till i princip allt och cyklar därmed till allt. Frid och fröjd, vinden i håret, så långt men allvarligt talat var är alla vettiga cykelparkeringar?

För några helger sedan cyklade vi till centrum, där finns det en del säker cykelparkering med möjlighet att låsa fast ram även om det är rätt fullt vissa tider, sedan vidare till Tuna Park köpcentrum. Där är det värre. Utanför Plantagen samsas cyklisterna om ca fem platser (utan möjlighet att låsa fast ramen). Bättre är det i de nybyggda delarna runt City Gross där man investerat i bra cykelparkering under tak med möjlighet att låsa fast ram. Lådcykelparkering saknas dock fortfarande trots att många, framförallt, barnfamiljer idag använder det.

Vi tog oss vidare till Folkesta där flera stora butiker – Rusta, Stadium Outlet, Jula Willys och några till delar på ett cykelställ, placerat en bra bit ifrån butikerna, som blivit påkört och ligger böjt ner dvs. omöjligt att använda. Jag frågade inne på Rusta om det fanns planer på att rusta upp cykelparkeringen men de visste inget om det och hänvisade till sin fastighetsägare Max Fastigheter.

I och med att Sverige antagit globala mål och att vi alla har ett gemensamt ansvar att bidra till att dessa uppfylls är det anmärkningsvärt att butiker och andra platser dit människor vill ta sig lider sådan brist på cykelparkering.

Idag cyklade vi till MAX, hamburgerstället kända för sitt hållbarhetsarbete, som vi väljer framför andra på grund av just det (bästa vegetariska). Där finns ett litet cykelställ med totalt fyra platser som naturligtvis var fullt. Vi fick ställa oss i närmsta bilparkeringsruta. Samtidigt var bilparkeringen (en enorm yta runt restaurangen) näst intill tom.

Jag frågade inne i butiken, som den irriterande cykel-kämpe jag blir i sådana lägen, om de hade planer på att förbättra detta. Killen bakom disken förstod nog inte riktigt vad jag menade. Jag är osäker på om han ens visste om att de hade cykelparkering men han sa att de skulle ordna det i alla fall. Jag är lite tveksam till om detta kommer att ske eftersom det sannolikt även där är fastighetsägaren som bär ansvaret.

Jag skrev ett långt brev till MAX på Facebook istället med förslag på hur de skulle kunna utöka sitt hållbarhetsarbete och möjliggöra för oss som cyklar.

Oavsett om det är fastighetsägarnas ansvar så måste det vara möjligt för butikerna att ställa krav. Fokus när det gäller handel och butiker ligger väldigt ofta på bilparkering medan man väldigt ofta glömmer cyklisterna. Ändå visar de undersökningar som gjorts många gånger att de som tar sig till centrum hållbart spenderar mer. Flera kommuner i Sverige och andra länder har gjort egna undersökningar för detta.

Björn Sax Kaijser, styrelseledamot på fotgängarnas förening, har nyligen gjort en intressant studie ”Hur påverkas cityhandeln av begränsad framkomlighet med bil?” vilken resulterat i artiklar i media bl.a. i Jönköpings-Posten ”Ny studie visar – handeln överskattar bilarnas betydelse”.

Vad tycker du om tillgången på parkering för cyklister?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *